BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJPrzedsiębiorstwo Budowlane FRAKTAL działa od 2014 roku. Od samego początku zostało bardzo dobrze przyjęte na lokalnym rynku. Każdy miesiąc istnienia Przedsiębiorstwa FRAKTAL to nowe zlecenia i realizacje, które umacniają naszą pozycję i udowadniają kolejnym inwestorom, że warto z nami współpracować. Dzięki zaangażowaniu naszego pionu zajmującego się ofertowaniem i przygotowaniem produkcji, możemy pochwalić się licznymi inwestycjami, które realizujemy w ramach zamówień publicznych.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Inwestycja obejmuje wykonanie robót w zakresie termomodernizacji budynku głównego Szpitala w Czeladzi (Segment A, Segment B, Segment C) w PZZOZ w Czeladzi wraz dokumentacją powykonawczą w zakresie realizowanych robót.
Termin zakończenia prac: styczeń 2023
Michał Krysta
Koordynator budowy
Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, a także wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Termin zakończenia prac: marzec 2023 r.

Tomasz Kupczak
Kierownik budowy w Oświęcimiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej w formule zaprojektuj i wykonaj. Zakres prac to rozbudowa o sześć sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym, strefą wejściową klas starszych ( z szatnią), strefą nauczycieli, strefą administracyjną, strefą terapii zajęciowej, biblioteką oraz strefą techniczną.
Termin zakończenia prac: czerwiec 2023
Aleksandra Kołek
Kierownik robót w Mesznej
Budowa sali gimnastycznej w Cięcinie

Zakres zamówienia to budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie wraz z montażem specjalistycznej nawierzchni sportowo-rekreacyjnej.
Termin zakończenia prac: marzec 2023
Karina Polak
Inżynier budowy w Cięcinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zakres zamówienia to Utworzenie Laboratorium Genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w ZTM segment C2 Piętro VI, w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18.
Termin zakończenia prac: kwiecień 2023
Aleksandra Pieczarka
Inżynier budowy w Katowicach
Budowa Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Oświęcimiu

Zakres zamówienia to Budowa Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii wraz z przebudową fragmentu budynku Pawilonu III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu oraz infrastrukturą techniczną w tym budowa muru oporowego oraz rozbiórka kolidujących z inwestycją urządzeń budowlanych (działka o numerze ewidencyjnym 2007/37, położona w Oświęcimiu, przy ul. Wysokie Brzegi 4, obręb 0001, Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto)” oraz „dostosowanie klatki schodowej w pawilonie III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, przy ul. Wysokie brzegi 4, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim-miasto, do obowiązujących przepisów p.poż.
Termin zakończenia prac: sierpień 2023
Aleksandra Pieczarka
Inżynier budowy w Oświęcimiu
Jakub Chrapek
Kierownik robót w Oświęcimiu
Centrum Informacji Turystycznej Cieszyn

Zakres zamówienia to dokończenie wykonywania robót budowlanych związanych z Budową transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku cieszyńskiego tramwaju.
Termin zakończenia prac: wrzesień 2023
Bartłomiej Smolik
Kierownik budowy w Cieszynie
Aleksandra Szczotka
Asystent biura budowy
Boisko w Łodygowicach

Zakres zamówienia to Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach
Termin zakończenia prac: marzec 2024 r.
Michał Tlałka
Inżynier budowy w Łodygowicach
Andrzej Weźranowski
Kierownik robót w Łodygowicach
Sala Gimnastyczna

Zakres zamówienia to budowa sali gimnastycznej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
Termin zakończenia prac: kwiecień 2024 r.
Karol Pikoń
Kierownik robót w Żywcu
Andrzej Weźranowski
Kierownik robót w Żywcu
Przedszkole w Ślemieniu

Zakres zamówienia to budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu.
Termin zakończenia prac: lipiec 2024 r.
Andrzej Weźranowski
Kierownik robót w Ślemieniu
Zespół Szkół w Knurowie

Zakres zamówienia to rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Termin zakończenia prac: wrzesień 2024 r.
Tomasz Kupczak
Kierownik budowy
Bartłomiej Smolik
Kierownik robót

Współpraca

ECOMAT LOGO
wodpol logo
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie lubisz formularzy? Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania. +48 782 706 513

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

FRAKTAL
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 58
tkupczak@fraktal-budownictwo.pl

+48 782 706 513

Copyright © 2024 FRAKTAL // All Rights Reserved