Zakończone InwestycjeFirma Fraktal działając od wielu lat na rynku branży budowlanej posiada w swoim dossier liczne, zakończone realizacje, obejmujące zarówno formuły budowlane w postaci: „Zaprojektuj i buduj”, jak również inwestycje polegające na przebudowie istniejących budynków. Fraktal posiada także duże doświadczenie w pracach prowadzonych na działających obiektach.

Poniżej prezentujemy wybrane budowy.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Sosnowcu
Termin ukończenia: lipiec 2022

Zadanie wykonane zostało w zakresie prac termomodernizacyjnych prowadzonych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Roboty budowlane obejmowały: termomodernizacje obiektu wraz izolacją i ociepleniem fundamentów, prace demontażowe i wyburzeniowe, prace związane z zamurowanie i wznoszeniem nowych ścian, kompleksową realizację robót wykończeniowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji wod-kan w tym utworzenie i wyposażanie nowych łazienek, wymianę instalacji: elektrycznej, niskoprądowej oraz odgromowej, wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
Termin ukończenia: wrzesień 2022

Inwestycja obejmowała wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą na czynnym obiekcie. Prace objęły; roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, a także konstrukcyjno- budowlane, dostawę i montaż dźwigów towarowego i osobowego, roboty instalacyjno-sanitarne, wodno- kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, wykonanie instalacji gazów medycznych.
Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
Termin ukończenia: kwiecień 2022

Zakres zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji- projektu budowlanego wraz z uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy posadzki lastrykowej, reperacji tynków z gładzeniem ścian oraz sufitów, powiększenia otworów drzwiowych, okładzin ścian płatami ceramicznymi, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej, wykonania instalacji, w tym: instalacji mechanicznej, wod-kan, gazów laboratoryjnych, instalacji c.o. oraz teletechnicznej i elektrycznej. Inwestycja została także kompleksowo wyposażona w meble laboratoryjne oraz niezbędne do pracy urządzenie specjalistyczne.
PKP IC Warszawa Grochów
Termin ukończenia: marzec 2022

Inwestycja obejmowała budowę hali dla istniejącego stanowiska mycia wraz z urządzaniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. Zakres prac objął: demontaż w całości elementów ścian i dachu wiaty w postaci systemowych ścianek osłonowych z poliwęglanu oraz żaluzji systemowych z pozostawieniem istniejącej konstrukcji nośnej, tj. słupów, regli dachowych i ściennych, adaptację konstrukcji stalowej na główną konstrukcję hali i wykonanie ścian i zadaszenia z płyt warstwowych blachy trapezowej, ocieplenie wełną mineralną, instalację na dachu świetlików punktowych oraz urządzeń wentylacyjnych, dzięki czemu obiekt stanie się całoroczny i ogrzewany, przebudowa budynku technicznego PPUK, budowę stalowego zbiornika naziemnego ppoż., wykonanie instalacji wodociągowej do projektowanego zbiornika ppoż., wykonanie instalacji ciepła technologicznego z pomieszczenia węzła cieplnego do projektowanej hali myjni, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych sanitariatów, zmiana przebiegu fragmentu kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy 20×20 m, chodnik do budynku PPUK oraz poszerzenie istniejącej drogi przy projektowanej hali myjni), montaż masztów flagowych (4 sztuki),zmiana lokalizacji dwóch słupów oświetleniowych kolidujących z projektowaną nawierzchnią drogową.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich
Termin ukończenia: marzec 2022

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych polegających na: termomodernizacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji ścian zewnętrznych piwnic, remont schodów z lastryko, wymianie między innymi instalacji: c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz odgromowej. Prace prowadzone były także w ramach robót wykończeniowych ( biały montaż, zabudowa płytami gk, płytkowanie i malowanie pomieszczeń).
Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Żywcu
Termin ukończenia: maj 2021

Zakres prowadzonych prac: termomodernizacja obiektu, wymiana stolarki okiennej I drzwiowej, renowacja elewacji (z rekonstrukcją zatartych elementów wystroju fasady), remont dachu, rynien i rur spustowych ,modernizacja instalacji zasilającej, oświetleniowej wykonanie instalacji odgromowej, remont instalacji c.o., remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji solarnej i fotowoltaicznej, prace wykończeniowe, roboty rozbiórkowe dachu, demontaż istniejących kominków, rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie połaci dachowych płytami OSB, izolacja powierzchni poziomych i pionowych, obróbki dachowe, wykonanie kominków wentylacyjnych systemowych z obróbką.
Lethe ul. Czajkowskiego 15
Termin ukończenia: lipiec 2021

Zakres prowadzonych prac: wykonaniu izolacji powłokowej oraz ociepleniu ścian fundamentowych budynku, ociepleniu części nadziemnej budynku styropianem oraz wełną mineralną z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni, wykonaniu boniowania z listew PCV z siatką, wykonaniu wypraw tynkarskich z tynku silikatowo-silikonowego, remoncie pokrycia dachu EPDM, wymianie parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonaniu nowej instalacji odgromowej, montażu lamp wraz z instalacją na elewacji, montażu systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej na elewacji, montażu drzwi wraz z zadaszeniem.
Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego
Termin ukończenia: maj 2021

Zakres prowadzonych prac: wzniesienie nowych ścianek GK oraz obudów GK, osadzenie nowych drzwi, wykonanie nowych wykładzin PCV z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni, wykonanie sufitów podwieszanych Armstrong,malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Szpital Powiatowy w Żywcu
Termin ukończenia: marzec 2021

Zakres prowadzonych prac: roboty rozbiórkowe i demontażowe, montaż ścian działowych i zabudów GK oraz sufitów podwieszanych, montaż drzwi, kompleksowa realizacja robót wykończeniowych (montaż wykładzin, roboty malarskie i inne towarzyszące), przebudowa instalacji wod.-kan. i c.o., przebudowa i wykonanie instalacji niskoprądowych i elektrycznych, przebudowa i wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, montaż konstrukcji stalowej pod angiograf, dostawa wyposażenia (m.in. myjnia, meble, drzwi RTG, odbojniki i zabezpieczenia ścian).
I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu
Termin ukończenia: maj 2021

Zakres prowadzonych prac: termomodernizacja obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, budowa instalacji fotowoltaicznej, remont instalacji c.o., wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji, remont węzła cieplnego wraz z montażem instalacji solarnej, roboty elektryczne węzła cieplnego i instalacji solarnej.
Urząd Gminy w Węgierskiej Górce
Termin ukończenia: marzec 2021

Zakres prowadzonych prac: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne, roboty żelbetowe, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie izolacji cieplnej dachu oraz stropu nad poddaszem, wykonanie pokrycia dachowego, montaż fasad aluminiowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksowe wykonanie prac elewacyjnych, montaż ścian działowych i zabudów GK oraz sufitów podwieszanych, wykonanie tynków i wylewek tradycyjnych, kompleksowa realizacja robót wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej, wykonanie instalacji c.o., wod-kan oraz hydrantowej, wykonanie instalacji klimatyzacji.
Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Termin ukończenia: listopad 2020

Zakres prowadzonych prac: prace murarskie, prace tynkarskie, instalowanie nowych drzwi i okien, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie docieplenia stropodachu, wykonanie instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW.
Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku
Termin ukończenia: grudzień 2020

Zakres prowadzonych prac: wykonanie wylewek wraz z izolacją przeciwwodną, roboty w zakresie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, roboty malarskie w raz z przygotowanie podłoża, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, c.o., wod-kan oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej, roboty w zakresie instalacji elektrycznej zasilania wentylacji.
Politechnika Częstochowska przy ul. Dąbrowskiego
Termin ukończenia: grudzień 2020

Zakres prowadzonych prac: zaprojektowanie i wykonanie pomieszczeń biurowych w tym: elementy konstrukcyjne, roboty instalacyjne, instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji systemów oświetlenia i sygnalizacyjnych, roboty budowlane w zakresie obiektów związanych z edukacją, roboty izolacyjne, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej.
Prosperplast hala produkcyjno-magazynowa w Wilkowicach
Termin ukończenia: luty 2020

Zakres prowadzonych prac: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych przy budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w tym hali produkcyjno-magazynowej, hali spedycyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego.

Prosperplast hala magazynowo-biurowa w Rybarzowicach
Termin ukończenia: marzec 2020

Zakres prowadzonych prac: wykonanie robót budowlanych i prac wykończeniowych przy budowie hali magazynowej z dwoma budynkami biurowo-socjalnymi.
Sala gimnastyczna w Cięcinie
Termin ukończenia: marzec 2023

Zakres prowadzonych prac: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Cięcinie
Śląski Uniwersytet Medyczny – Laboratorium Genetyczne
Termin ukończenia: kwiecień 2023

Zakres prowadzonych prac: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z utworzeniem  Laboratorium Genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w ZTM segment C2 piętro VI w Katowicach.
Centrum Diagnostyczne w Oświęcimiu
Termin ukończenia: kwiecień 2023

Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.
Oddział Kardiologii i Elektroterapii w Oświęcimiu
Termin ukończenia: Sierpień 2023

Budowa Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Elektroterapii wraz z przebudową fragmentu budynku Pawilonu III Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu oraz infrastrukturą techniczną w tym budową muru oporowego oraz rozbiórką kolidujących z inwestycją urządzeń budowlanych.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
Termin ukończenia: Wrzesień 2023

W zakres prac wchodziła likwidacja barier architektonicznych poprzez zamontowanie windy dla niepełnosprawnych.
Modernizacja w Gminie Łodygowice
Termin ukończenia: październik 2023

Prace polegały na budowie przyszkolnej infrastruktury sportowej przy ZSP, remoncie budynków ZSP i SP1 w Łodygowicach oraz remoncie Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pietrzykowicach.

Współpraca

ECOMAT LOGO
wodpol logo
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie lubisz formularzy? Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania. +48 782 706 513

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

FRAKTAL
34-300 Żywiec
ul. Sienkiewicza 58
tkupczak@fraktal-budownictwo.pl

+48 782 706 513

Copyright © 2024 FRAKTAL // All Rights Reserved