Polityka prywatnościPolityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe FRAKTAL Marta Kupczak oraz Przedsiębiorstwo Budowlane FRAKTAL Sp. z o.o. z siedzibą Żywiec, ul. Sienkiewicza 58 i przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.

3) Dane zbierane ze pośrednictwem strony www wykorzystywane będą jedynie w celu realizacji oferty lub w przypadku przesłania CV w celach reakrutacyjnych.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Brak przypisanych grup pól.

Współpraca

ECOMAT LOGO
wodpol logo
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie lubisz formularzy? Zadzwoń do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania. +48 782 706 513

  FRAKTAL
  34-300 Żywiec
  ul. Śliżowy Potok 1
  tkupczak@fraktal-budownictwo.pl

  +48 782 706 513

  Copyright © 2024 FRAKTAL // All Rights Reserved